[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: woody release kommer snart...Kalle Svensson wrote:
> -----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
> Hash: SHA1
> 
> [Peter Karlsson]
> > Andreas Schuldei:
> > 
> > > Var och när? Grillar vi, kanske? Och jag har lite tysk öl här...
> > 
> > Hmmm, jag är i Stockholm den 30-31 juli, om nu Woody mot förmodan har
> > hunnit släppas till dess :)
Woody släpptes officiellt igår vid 16-tiden (nånstans i världen var klockan 16
just då iaf... =O

En fråga till alla här: Är ni alla Debian-utvecklare???

En fråga till: Detta är den enda Mailinglistan som jag 
behöver svenska tecken till i mutts Brevläsare.
( Konstigt nog funkar å-ä-ö  redan i subjekt-Indexet...

Nån som haft detta bekymmer och löst det?


-- 
To UNSUBSCRIBE, email to debian-user-swedish-request@lists.debian.org
with a subject of "unsubscribe". Trouble? Contact listmaster@lists.debian.orgReply to: