[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

woody release kommer snart...Vi bestämde oss ju att träffa och fira när woody kommer ut. Jag
tror det är snart dags.

Var och när? Grillar vi, kanske? Och jag har lite tysk öl här...


-- 
To UNSUBSCRIBE, email to debian-user-swedish-request@lists.debian.org
with a subject of "unsubscribe". Trouble? Contact listmaster@lists.debian.orgReply to: