[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: woody release kommer snart...Daniel Mose:

> Woody släpptes officiellt igår vid 16-tiden (nånstans i världen var klockan 16
> just då iaf... =O

Jo, jag såg det. Men informationen hade inte dykt upp i min brevlåda
när jag skrev det där...

> En fråga till alla här: Är ni alla Debian-utvecklare???

Jag är det iaf.

-- 
\\//
Peter - I do not read or respond to mail with HTML attachments.
  Statement concerning unsolicited e-mail according to Swedish law:
  http://www.softwolves.pp.se/peter/reklampost.html


-- 
To UNSUBSCRIBE, email to debian-user-swedish-request@lists.debian.org
with a subject of "unsubscribe". Trouble? Contact listmaster@lists.debian.orgReply to: