[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: SV: vodoo5 5500tisdagen den 25 juni 2002 23.55 skrev Fredrik Wahl:
> Branden har släppt pre-paket till 4.2. Har hittills funkat nice på min
> laptop med Radeon.
>
> http://people.debian.org/~branden/

Använder också 4.2 därifrån. Inte för att jag har märkt någon skillnad mot 4.1 
hittills, förutom att XDM inte fungerar.

-- Karolina


-- 
To UNSUBSCRIBE, email to debian-user-swedish-request@lists.debian.org
with a subject of "unsubscribe". Trouble? Contact listmaster@lists.debian.orgReply to: