[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

SV: SV: vodoo5 5500vilken xserver.. ska jag använda..
fbdev? eller svga?...


-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Karolina Lindqvist [mailto:pgd-karolinali@algonet.se]
Skickat: den 26 juni 2002 06:27
Till: Debian-User-Swedish
Ämne: Re: SV: vodoo5 5500


tisdagen den 25 juni 2002 23.55 skrev Fredrik Wahl:
> Branden har släppt pre-paket till 4.2. Har hittills funkat nice på min
> laptop med Radeon.
>
> http://people.debian.org/~branden/

Använder också 4.2 därifrån. Inte för att jag har märkt någon skillnad mot
4.1
hittills, förutom att XDM inte fungerar.

-- Karolina


--
To UNSUBSCRIBE, email to debian-user-swedish-request@lists.debian.org
with a subject of "unsubscribe". Trouble? Contact
listmaster@lists.debian.org
-- 
To UNSUBSCRIBE, email to debian-user-swedish-request@lists.debian.org
with a subject of "unsubscribe". Trouble? Contact listmaster@lists.debian.orgReply to: