[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: SV: vodoo5 5500Branden har släppt pre-paket till 4.2. Har hittills funkat nice på min
laptop med Radeon.

http://people.debian.org/~branden/


On Tue, 25 Jun 2002, Lasse wrote:

> Tackar :)
> jag ser att det bara är dags att tanka och kompilera... 4.2 har inte hunnit
> in i debian sid än..
> 
> TACK för tippset!
> 
> /Lasse
> 
> -----Ursprungligt meddelande-----
> Från: David Röhr [mailto:david@rohr.nu]
> Skickat: den 25 juni 2002 23:05
> Till: debian-user-swedish@lists.debian.org
> Ämne: Re: vodoo5 5500
> 
> 
> On Tue, 25 Jun 2002 [22:49],
>   Lasse (lasse.lindgren@home.se) wrote:
> 
> > Hej
> >
> > Jag fick ett vodoo5 5500 som jag nu har kastat in i linux burken..
> > 64Mb ... ossov... hur får jag X att funka med det kortet?
> > Peka mig till en sida där det finns info...
> 
> Ett sådant har jag faktiskt. Funkar finnemang. Du ska använda tdfx som
> följer med din Xfree.
> 
>   <http://www.xfree.org/4.2.0/Status2.html#2>
> 
> 
> /d
> 
> --
> ... david röhr       |   o_
> .. unix systems consultant | o/ /\  SCNA, SCSA
> . qbranch system management | /|_, \\  LCP Certified.
>     www.qbranch.se    /
>                `
> 
> 
> --
> To UNSUBSCRIBE, email to debian-user-swedish-request@lists.debian.org
> with a subject of "unsubscribe". Trouble? Contact
> listmaster@lists.debian.org
> 
> 
> 
> 
> -- 
> To UNSUBSCRIBE, email to debian-user-swedish-request@lists.debian.org
> with a subject of "unsubscribe". Trouble? Contact listmaster@lists.debian.org
> 
> 


--
To UNSUBSCRIBE, email to debian-user-swedish-request@lists.debian.org
with a subject of "unsubscribe". Trouble? Contact listmaster@lists.debian.orgReply to: