[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

SV: vodoo5 5500Tackar :)
jag ser att det bara är dags att tanka och kompilera... 4.2 har inte hunnit
in i debian sid än..

TACK för tippset!

/Lasse

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: David Röhr [mailto:david@rohr.nu]
Skickat: den 25 juni 2002 23:05
Till: debian-user-swedish@lists.debian.org
Ämne: Re: vodoo5 5500


On Tue, 25 Jun 2002 [22:49],
  Lasse (lasse.lindgren@home.se) wrote:

> Hej
>
> Jag fick ett vodoo5 5500 som jag nu har kastat in i linux burken..
> 64Mb ... ossov... hur får jag X att funka med det kortet?
> Peka mig till en sida där det finns info...

Ett sådant har jag faktiskt. Funkar finnemang. Du ska använda tdfx som
följer med din Xfree.

  <http://www.xfree.org/4.2.0/Status2.html#2>


/d

--
... david röhr       |   o_
.. unix systems consultant | o/ /\  SCNA, SCSA
. qbranch system management | /|_, \\  LCP Certified.
    www.qbranch.se    /
               `


--
To UNSUBSCRIBE, email to debian-user-swedish-request@lists.debian.org
with a subject of "unsubscribe". Trouble? Contact
listmaster@lists.debian.org
-- 
To UNSUBSCRIBE, email to debian-user-swedish-request@lists.debian.org
with a subject of "unsubscribe". Trouble? Contact listmaster@lists.debian.orgReply to: