[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

vodoo5 5500Hej

Jag fick ett vodoo5 5500 som jag nu har kastat in i linux burken..
64Mb ... ossov... hur får jag X att funka med det kortet?
Peka mig till en sida där det finns info...

/Lasse


-- 
To UNSUBSCRIBE, email to debian-user-swedish-request@lists.debian.org
with a subject of "unsubscribe". Trouble? Contact listmaster@lists.debian.orgReply to: