[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Mysql frågaOn Mon, Jun 24, 2002 at 11:52:31AM +0200, Lando wrote:
> Jag har försökt köra /usr/bin/mysqladmin -u root password 'new-password'
> som installationen säger men får fortfarande samma fel. När jag har
> gjort detta innan så har det ju fungerat direkt :( 
> 
> Fel meddelande:
> /usr/bin/mysqladmin: connect to server at 'localhost' failed
> error: 'Access denied for user: 'root@localhost' (Using password: NO)'

Får du upp en lösenordsfråga om du kör:

mysql -h localhost -u root -p

prova svara blankt på den. Kommer du inte in då?

/jonas


-- 
To UNSUBSCRIBE, email to debian-user-swedish-request@lists.debian.org
with a subject of "unsubscribe". Trouble? Contact listmaster@lists.debian.orgReply to: