[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

RE: Mysql frågaJag har försökt köra /usr/bin/mysqladmin -u root password 'new-password'
som installationen säger men får fortfarande samma fel. När jag har
gjort detta innan så har det ju fungerat direkt :( 

Fel meddelande:
/usr/bin/mysqladmin: connect to server at 'localhost' failed
error: 'Access denied for user: 'root@localhost' (Using password: NO)'


/-Lando

-----Original Message-----
From: Peter Mathiasson
[mailto:1010952286.54327090.401474@tempmail.mathiasson.nu] 
Sent: den 24 juni 2002 11:35
To: debian-user-swedish@lists.debian.org
Subject: Re: Mysql fråga

On Mon, Jun 24, 2002 at 11:27:05AM +0200, Lando wrote:
> Fel meddelandet:
> mysqladmin: connect to server at 'localhost' failed
> error: 'Access denied for user: 'root@localhost' (Using password:
YES)'

Default installationen av mysql har inget lösenord på root kontot. Om du
inte har satt ett själv skulle jag rekomendera att logga in utan
lösenord.

-- 
Peter Mathiasson, peter at mathiasson dot nu, http://www.mathiasson.nu
GPG Fingerprint: A9A7 F8F6 9821 F415 B066 77F1 7FF5 C2E6 7BF2 F228--
To UNSUBSCRIBE, email to debian-user-swedish-request@lists.debian.org
with a subject of "unsubscribe". Trouble? Contact listmaster@lists.debian.orgReply to: