[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Mysql frågaOn Mon, Jun 24, 2002 at 11:27:05AM +0200, Lando wrote:
> Fel meddelandet:
> mysqladmin: connect to server at 'localhost' failed
> error: 'Access denied for user: 'root@localhost' (Using password: YES)'

Default installationen av mysql har inget lösenord på root kontot. Om du
inte har satt ett själv skulle jag rekomendera att logga in utan
lösenord.

-- 
Peter Mathiasson, peter at mathiasson dot nu, http://www.mathiasson.nu
GPG Fingerprint: A9A7 F8F6 9821 F415 B066 77F1 7FF5 C2E6 7BF2 F228

Attachment: pgpcjyfbtw0Fk.pgp
Description: PGP signature


Reply to: