[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Mysql frågaOn Mon, 24 Jun 2002 [11:52],
  Lando (lando@groovemission.org) wrote:

> Jag har försökt köra /usr/bin/mysqladmin -u root password 'new-password'
> som installationen säger men får fortfarande samma fel. När jag har
> gjort detta innan så har det ju fungerat direkt :( 
> 
> Fel meddelande:
> /usr/bin/mysqladmin: connect to server at 'localhost' failed
> error: 'Access denied for user: 'root@localhost' (Using password: NO)'

Första gången skriver du att du får (Using password: YES), nu säger du att
du får (Using password: NO), hur ska du ha det egentligen? (;

Är det så att du satt ett lösenord med mysqladmin. Så får du antingen ha
en ~/.my.cnf där ditt lösenord är skrivet. (följ exemplet i
/etc/mysql/my.cnf). Eller logga in med.

mysql -u root -p

Har du satt ett lösenord med mysqladmin, och inte är root, (men använder
-u root), så kommer du behöva använda flaggan -p för att skriva in ditt
tidigare pass, för att sedan kunna byta.


/d

-- 
... david röhr       |   o_
.. unix systems consultant | o/ /\  SCNA, SCSA 
. qbranch system management | /|_, \\  LCP Certified.
    www.qbranch.se    /          
               `


-- 
To UNSUBSCRIBE, email to debian-user-swedish-request@lists.debian.org
with a subject of "unsubscribe". Trouble? Contact listmaster@lists.debian.orgReply to: