[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Vad är detta? [Fwd: Undelivered Mail Returned to Sender]On Sun, 2002-06-16 at 09:35, Peter Karlsson wrote:
> Helgi Örn:
> 
> > Är det någon här som kan förklara vad det här handlar om (se nedan)?
> 
> Fel hos någon av prenumeranterna, inget att bry sig om.
> 
OK, tack.

HÖ

-- 
~~~~~ This message is digitally signed - GPG key at: ~~~~
~~ <http://www.sacred-eagle.com/gnupg_public_key.html> ~~

Attachment: signature.asc
Description: This is a digitally signed message part


Reply to: