[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Köra med glide2 under Xfree86 4Hej, jag försöker använda mitt voodoo3-kort under Woody, och jag har
Xfree86 4 installerat. Men den vanliga DRI ger väldigt dålig prestanda
(10-30 FPS).

Jag har försökt använda glide2 istället med en annan MESA än xlibmesa3.

libglide2 och device3dfx modulen har installerats, /dev/3dfx
rättigheterna är bra, men quake3 avslutas direkt med meddelandet: 

gd error (glide): Can't find or access Banshee/V3 board

Så jag undrar om man över huvudtaget kan använda glide2 med Xfree86 4,
eller om det e något annat fel?


--
To UNSUBSCRIBE, email to debian-user-swedish-request@lists.debian.org
with a subject of "unsubscribe". Trouble? Contact listmaster@lists.debian.orgReply to: