[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Skapa länkar i /etc/rc.* från /etc/init.d?On Fri, 14 Jun 2002, Theo Wribe wrote:

> Du behöver inte göra något i detta fallet. Det du behöver göra är att
> kommentera bort exim i /etc/inetd.conf (update-inetd --disable smtp) 
> därefter reboota eller köra /etc/init.d/exim start.

Så sant. Jag såg det efter att jag körde "update-rc.d -n exim defaults" 
och fick svaret att länkarna redan fanns och tog en till i /etc/init.d/exim. 

Tack allihopa för de snabba svaren! =)

-- 
Fredrik Jonson
pt97fjo@student.bth.se


-- 
To UNSUBSCRIBE, email to debian-user-swedish-request@lists.debian.org
with a subject of "unsubscribe". Trouble? Contact listmaster@lists.debian.orgReply to: