[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: TangentbordskonstigheterHelgi Örn <gnu4u@telia.com> writes:

> Hej Debianer!
> 
> Efter att nu ha satt upp Woody och fått det mesta att fungera över
> förväntan bra, så har det ändå dykt upp en litet men dock mycket
> besvärligt fel. På vissa knappar på tangentbordet får jag inte de tecken
> som man väntar sig, översta raden som nedan, först vanligt sedan med
> Shift och så med AltGr (jag trycker alltså hela rade med AltGr bara för
> att man kan se vad som händer):
> 
> § 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 + '
> 
> ° ! " # ç % & / ( ) = ? `
> 
> § 1 @ £ 4 5 ¬ { [ 9 0 \ '

Jag får

§1234567890+´
½!"#¤%&/()=?`
¶¡@£$½¥{[]}\±
¾¹²³¼¢x÷«»°¿¬

(sista raden är shift-altgr, x-et är för 5/8 tecknet som emacs inte kunde)

Verkar som du kör i X?

Vad har du i /etx/X11/XF86Config-4? Min ser ut som följer för
tangentbordet:


Section "InputDevice"
	Identifier	"My Keyboard"
	Driver		"keyboard"
	Option		"CoreKeyboard"
    Option "XkbKeycodes"  "xfree86"
    Option "XkbTypes"   "default"
    Option "XkbCompat"   "default"
    Option "XkbSymbols"  "en_US(pc105)+se(nodeadkeys)+ctrl(nocaps)+inet(logicordless)"
    Option "XkbGeometry"  "pc(pc105)"
EndSection

För att få alla svenska tecken borde det räcka med 

    Option "XkbSymbols"  "en_US(pc105)+se(nodeadkeys)"

Hade tidigare följande som också fungerade, dock utan
'gummitangenter':

Section "InputDevice"
	Identifier	"Generic Keyboard"
	Driver		"keyboard"
	Option		"CoreKeyboard"
	Option		"XkbRules"	"xfree86"
	Option		"XkbModel"	"pc105"
	Option		"XkbLayout"	"se"
	Option		"XkbVariant"	"nodeadkeys"
	Option		"XkbOptions"	"ctrl:nocaps"
EndSection


HTH,

Micce

-- 
Mikael Hedin, MSc          +46 (0)980 79176
Swedish Institute of Space Physics +46 (0)8 344979 (home)
Box 812, S-981 28 KIRUNA, Sweden  +46 (0)70 5891533 (mobile)
[gpg key fingerprint = 387F A8DB DC2A 50E3 FE26 30C4 5793 29D3 C01B 2A22]


--
To UNSUBSCRIBE, email to debian-user-swedish-request@lists.debian.org
with a subject of "unsubscribe". Trouble? Contact listmaster@lists.debian.orgReply to: