[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

TangentbordskonstigheterHej Debianer!

Efter att nu ha satt upp Woody och fått det mesta att fungera över
förväntan bra, så har det ändå dykt upp en litet men dock mycket
besvärligt fel. På vissa knappar på tangentbordet får jag inte de tecken
som man väntar sig, översta raden som nedan, först vanligt sedan med
Shift och så med AltGr (jag trycker alltså hela rade med AltGr bara för
att man kan se vad som händer):

§ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 + '

° ! " # ç % & / ( ) = ? `

§ 1 @ £ 4 5 ¬ { [ 9 0 \ '

Som ni ser är översta raden normal men på andra/Shift raden saknas rätt
tecken på tangenterna § och 4 (Skall vara Fraction one-half och General
currency).
På tredje/AltGr raden blir det ännu värre där 4 skall vara Dollar sign
och på 9 och 0 skall det ju vara motsvarigheterna till { och [ (Right
curly brace och Right square bracket saknas alltså).

Vem kan upplysa mig om vad detta beror på och hur man kommer tillrätta
med eländet?

Finns det någon vettig förklaring till att just i Debian verkar många ha
allvarliga problem med svensk tangentbordslayout?

Hälsningar,
Helgi Örn
  

-- 
<http://www.sacred-eagle.com/> 


--
To UNSUBSCRIBE, email to debian-user-swedish-request@lists.debian.org
with a subject of "unsubscribe". Trouble? Contact listmaster@lists.debian.orgReply to: