[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: telia adsl problemOn Mon, Jun 03, 2002 at 01:07:13AM +0200, Peter Mathiasson wrote:
> Litet tips, mail läser som du eventuellt är medveten om från stdin.
> "< file" läser ju filen och skickar den till programmets stdin.
> Alltså kan du köra "ifconfig eth0 | mail ..." så slipper du använda en
> temporär fil.
Tack för tipset!
Förstår inte varför jag inte tänkte på det.

MVH,
Johnny


-- 
Johnny Chadda
zeth@linux.nu
http://zeth.mypc.nu/~zeth

Attachment: pgprrADg9yOQH.pgp
Description: PGP signature


Reply to: