[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

telia adsl problemDet händer då o då att min telia lina går ner.
jag använder dhclient, qadsl o kör linux 2.4.18

klipp ur syslog
------
Jun  2 01:33:02 melon dhclient-2.2.x: DHCPDISCOVER on eth0 to
255.255.255.255 port 67 interval 15
Jun  2 01:33:17 melon dhclient-2.2.x: DHCPDISCOVER on eth0 to
255.255.255.255 port 67 interval 1
Jun  2 01:33:18 melon dhclient-2.2.x: No DHCPOFFERS received.
Jun  2 01:33:18 melon dhclient-2.2.x: No working leases in persistent
database.
Jun  2 01:33:18 melon dhclient-2.2.x: Sleeping.
------

hur skall jag komma runt detdär ? efter en sådan här nedgång får jag själv
sätta defaultrouten så jag kan komma åt login1.telia.com men qadsl kan
inte logga in utan står bara o hänger tills den får timeout. 
En annan skum sak är att det funkar ett tag. men det e ju iaf inte normalt
beteende =(.

-- eslin


-- 
To UNSUBSCRIBE, email to debian-user-swedish-request@lists.debian.org
with a subject of "unsubscribe". Trouble? Contact listmaster@lists.debian.orgReply to: