[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: telia adsl problemOn Sun, Jun 02, 2002 at 01:37:17AM +0200, eslin@teflonminne.org wrote:
> hur skall jag komma runt detdär ? efter en sådan här nedgång får jag själv
> sätta defaultrouten så jag kan komma åt login1.telia.com men qadsl kan
> inte logga in utan står bara o hänger tills den får timeout. 
> En annan skum sak är att det funkar ett tag. men det e ju iaf inte normalt
> beteende =(.
> 
> -- eslin

Jag använder dhcpcd och qadsl just nu och det fungerar ganska bra, dock blir man nerkopplad ibland ändå.

Jag skrev därför ihop ett litet script som kopplar upp igen om man blir nerkopplad. Vet inte om det här är den bästa lösningen, men den fungerar i alla fall.
Någon som har något bättre förslag?

----klipp----
#!/bin/sh
####
# Ping a reliable server.
#
ping -c 1 192.36.125.18 1> /dev/null 2> /dev/null

####
# Check if the ping made it back
#
if [ $? -eq 0 ]
then
	exit 0
else
	echo "Trying to reconnect..."
	/etc/init.d/dhcpcd restart
	/sbin/qadsl -l
	ifconfig eth0 > /tmp/current.ip
	mail -s "Ny IP" user\@adress.com < /tmp/current.ip
	rm -f /tmp/current.ip
	exit 1
fi
----klipp----

Lycka till!

MVH
Johnny


-- 
Johnny Chadda
zeth@linux.nu
http://zeth.mypc.nu/~zeth

Attachment: pgpQ649ENGHaw.pgp
Description: PGP signature


Reply to: