[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: telia adsl problemOn Sunday 02 June 2002 01.37, eslin@teflonminne.org wrote:
> Det händer då o då att min telia lina går ner.
> jag använder dhclient, qadsl o kör linux 2.4.18
>
> klipp ur syslog
> ------
> Jun  2 01:33:02 melon dhclient-2.2.x: DHCPDISCOVER on eth0 to
> 255.255.255.255 port 67 interval 15
> Jun  2 01:33:17 melon dhclient-2.2.x: DHCPDISCOVER on eth0 to
> 255.255.255.255 port 67 interval 1
> Jun  2 01:33:18 melon dhclient-2.2.x: No DHCPOFFERS received.
> Jun  2 01:33:18 melon dhclient-2.2.x: No working leases in persistent
> database.
> Jun  2 01:33:18 melon dhclient-2.2.x: Sleeping.
> ------
>
> hur skall jag komma runt detdär ? efter en sådan här nedgång får jag själv
> sätta defaultrouten så jag kan komma åt login1.telia.com men qadsl kan
> inte logga in utan står bara o hänger tills den får timeout.
> En annan skum sak är att det funkar ett tag. men det e ju iaf inte normalt
> beteende =(.
>
> -- eslin

Jag hade liknande problem med dhclient när jag uppgraderade från potato till 
sid. Jag gick tillbaka till dhcpcd (från potato) och loggar in mha "LF 
connection Keeper" och nu funkar allt klockrent....


-- 
To UNSUBSCRIBE, email to debian-user-swedish-request@lists.debian.org
with a subject of "unsubscribe". Trouble? Contact listmaster@lists.debian.orgReply to: