[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: CD av installerade paketOn Fri, Mar 29, 2002 at 03:21:06PM +0100, Johan Bergström wrote:
> On Thu, 28 Mar 2002, Henrik Andersson wrote:
> 
> > Det var inte riktigt backup jag menade. Jag vill ha en cd med de paket
> > som jag har installerade, inte andra data eller hela filsystemet. Mer av
> > en specialgjord installationscd
> 
> Kör kommandot dpkg -l så ser du vilka packet som finns installerade. Sen
> är det bara börja ladda ner från nån lämlig ftpserver och bränna ut dom.

Ännu bättre...

dpkg --get-selections [pattern...]
  Get list of package selections, and write it to
  stdout.

dpkg --set-selections
  Set package selections using
  file read from stdin.

Nåt i stil med
dpkg --get-selections | cut -f 1 | xargs apt-get -d install

Sen kan du ju bara bränna ut /var/cache/apt/archives.

Annars finns det massa verktyg för att bygga partial mirrors...
debmirror - Debian partial mirror script, with ftp and package
      pool support
debpartial - Debian Packages/Sources file partition tool


-- 
Peter Mathiasson          | GPG Fingerprint:
E-Mail: peter(at)mathiasson(dot)nu | A9A7 F8F6 9821 F415 B066
Web  : http://www.mathiasson.nu  | 77F1 7FF5 C2E6 7BF2 F228

Attachment: pgpV1Qm6g5ef6.pgp
Description: PGP signature


Reply to: