[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: CD av installerade paketOn Thu, Mar 28, 2002 at 09:38:48PM +0100, Erik Rigtorp wrote:
> Om du söker på "cd backup" med apt-cache så får du följande:
> cdbackup - CD-R(W) backup utility
> mondo - System to backup your filesystem to CDs
> multicd - Backup your data to CD-R/CD-RW

Det var inte riktigt backup jag menade. Jag vill ha en cd med de paket som jag har installerade, inte andra data eller hela filsystemet. Mer av en specialgjord installationscd
 
-- 
Henrik


-- 
To UNSUBSCRIBE, email to debian-user-swedish-request@lists.debian.org
with a subject of "unsubscribe". Trouble? Contact listmaster@lists.debian.orgReply to: