[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: CD av installerade paketOn Thu, 28 Mar 2002, Henrik Andersson wrote:

> Det var inte riktigt backup jag menade. Jag vill ha en cd med de paket
> som jag har installerade, inte andra data eller hela filsystemet. Mer av
> en specialgjord installationscd

Kör kommandot dpkg -l så ser du vilka packet som finns installerade. Sen
är det bara börja ladda ner från nån lämlig ftpserver och bränna ut dom.

Sen kan du installera debian från en standard cd/floppy och trycka in
din cd och förhoppningsvis skriva dpkg -i * så fixar sig allt. :-)

Du kan ju även göra en debian struktur av packeten och använda apt-cdrom
på din specialgjorda cd. Det är lite krångligare dock.

Johbe

--
 Zoidberg: "Hooray, I'm useful. I'm having a wonderful time."


--
To UNSUBSCRIBE, email to debian-user-swedish-request@lists.debian.org
with a subject of "unsubscribe". Trouble? Contact listmaster@lists.debian.orgReply to: