[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: CD av installerade paketHenrik Andersson (hean@mds.mdh.se) wrote:
> Hej!
> 
> Jag skulle vilja göra en cd av unstable med de paket som jag har
> installerade. Är det någon som gjort något liknande?
> 
> Har tittat lite på debian-cd, men undrar om det finns något mindre
> krångligt sätt.
> 

Om du söker på "cd backup" med apt-cache så får du följande:
cdbackup - CD-R(W) backup utility
mondo - System to backup your filesystem to CDs
multicd - Backup your data to CD-R/CD-RW

-- 
main(){int i,a,e[10]={255,137,129,129,0,255,25,41,70,128},s[16]={3,4,5,6,
6,6,5,4,3,2,1,0,0,0,1,2},n=0;while(1){puts("\e[2J\e[1;1H");for(i=0;i!=10;
i++){for(a=s[(i+n)&0xF]+4;a!=0;a--)printf(" ");for(a=7;a>=0;a--){if(((e[i]
>>a)&1)==1){printf("#");}else{printf(" ");}}puts();}n++;usleep(40000);}}

Attachment: pgpJKZpRjXwjo.pgp
Description: PGP signature


Reply to: