[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Mail-inställningarOn Mon, Mar 25, 2002 at 10:08:18PM +0100, Pelle Nilsson wrote:
> Fetchmail körs som rot från init.d. Jag har skapat filen
> ~/.forward innehållande en enda rad:
> 
> |/usr/bin/procmail

Detta är onödigt i Debian; procmail körs automatiskt om du har det
installerat.
-- 

André Dahlqvist <andre.dahlqvist@telia.com>


-- 
To UNSUBSCRIBE, email to debian-user-swedish-request@lists.debian.org
with a subject of "unsubscribe". Trouble? Contact listmaster@lists.debian.orgReply to: