[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Vett och etikettOn Mon, Mar 11, 2002 at 07:32:14PM +0100, Pelle Nilsson wrote:
> Snart kan vi skapa en ny mail-lista där vi bara ägnar oss åt att klaga
> på varandras sätt att citera.

Kanske ingen dum ide. Kan ju jag passa på att klaga på att du inte
respekterar min Mail-Followup-To ;)

Dessutom kan vi ju tävla om vem som citerar längst, minst relevant etc.

-- 
Peter Mathiasson          | GPG Fingerprint:
E-Mail: peter(at)mathiasson(dot)nu | A9A7 F8F6 9821 F415 B066
Web  : http://www.mathiasson.nu  | 77F1 7FF5 C2E6 7BF2 F228

Attachment: pgp7i25TVy8_c.pgp
Description: PGP signature


Reply to: