[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Vett och etikettPå förekommen anledning ber jag att få hänvisa till två dokument. Nummer ett
är Debians förhållningsregler för sändlistor:

 http://www.debian.org/MailingLists/

Nummer två är en bra guide i hur man skriver citat:

 http://home.swipnet.se/~w-105381/filer/citering.txt

-- 
\\//
peter - listgrundare

  I do not read or respond to mail with HTML attachments.
  Statement concerning unsolicited e-mail according to Swedish law:
  http://www.softwolves.pp.se/peter/reklampost.html
Reply to: