[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Vett och etikettJag installerade t-prot igår, och den visar (i mutt) ditt mail så här:

> På förekommen anledning ber jag att få hänvisa till två dokument. Nummer ett
> är Debians förhållningsregler för sändlistor:
> 
> http://www.debian.org/MailingLists/
> 
> Nummer två är en bra guide i hur man skriver citat:
> 
> http://home.swipnet.se/~w-105381/filer/citering.txt
> 
> [---=| Overlong signature removed by t-prot: 6 lines snipped |=---]

Man ska väl inte klaga på andra och själv göra fel ;)

Långa signaturer är förstås rätt oförargligt om man frågar mig (och
din är ju rätt vettig).

-- 
                        NiklasReply to: