[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Woody och devfs[Erik Rigtorp]
> Jag funderar på att börja använda devfs på min Debian Woody maskin. Är det
> någon på listan som kör det nu? Jag skulle behöva lite tips och länkar till
> bra beskrivningar på hur jag går tillväga.

Jag kör sid och har använt devfs några månader.  Det funkar bra, se
bara till att installera devfsd.  Jag har fått några underliga
felmeddelanden vid uppstart (från S18hwclockfirst.sh, ojmr), men inget
har slutat fungera så jag har inte orkat gräva i det.

Som en tangent till detta vill jag påminna om att använda make-kpkg
(paketet kernel-package) för att kompilera kärnan.  Det blir enklare
på det viset.

Peace,
  Kalle
-- 
Kalle Svensson (kalle@gnupung.net) - Laziness, impatience, hubris: Pick two!
English: http://www.gnupung.net/  Svenska: http://www.lysator.liu.se/~kalle/
Stuff: ["http://www.%s.org/"; % x for x in "gnu debian python emacs".split()]Reply to: