[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Att visa 8-bit-tecken i mutt?On Mon, Jan 21, 2002 at 07:05:07PM +0100, Christian Jönsson wrote:
> Det är alldeles fantastiskt, det funkar nu. Tack för hjälpen.
> 
> Några brr-att-ha tips för övrigt om mutt?

Mailing list stödet!
Lägg till "subscribe debian-user-swedish@lists.debian.org" (utan
fnuttar) i din .muttrc fil, om du prenumererar på denna listan. 
Annars lägger du till "lists debian-user..." istället.
Sedan kan du börja använda list-reply när du skall svara på ett inlägg.

En Mail-Followup-To header kommer genereras för att försäkra dig om att
du får kopior, alternativt inte får kopior när andra svarar på dina
inlägg.
Förutsatt att "honor_followup_to" inte är avslagen.

GPG stöder fungerar bra också. Sökfunktionerna är trevliga. Att du kan
ha olika inställningar beroende på mottagare/brevlåda etc. när du
skriver brev. Det är helt enkelt en riktigt bra klient :)

-- 
Peter Mathiasson          | GPG Fingerprint:
E-Mail: peter(at)mathiasson(dot)nu | A9A7 F8F6 9821 F415 B066
Web  : http://www.mathiasson.nu  | 77F1 7FF5 C2E6 7BF2 F228

Attachment: pgp4drJU5xZJQ.pgp
Description: PGP signature


Reply to: