[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

RE: SSL problem...vanlig standard apache... 

Ska kolla me ps när ja tar ner apachen.. gör de i kväll de kommer nog lösa
de...

Tack för eran tid Daniel & martin

// M

-----Original Message-----
From: Martin Samuelsson [mailto:cosis@lysator.liu.se] 
Sent: den 23 januari 2002 11:22
To: Sandström, Mikael
Subject: Re: SSL problem...


On Wed, Jan 23, 2002 at 10:54:43AM +0100, "Sandström, Mikael" wrote:
> De är inte fel i browsern, ja misstänker att ja inte lyckas få "kål" 
> på allt i apachen när ja kört ./httpd stop
> 
> kan de vara så ?

Vad har du för webbserver installerad?

Finns det kvar några processer när du kör "ps aux" efter stoppandet?Reply to: