[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

re: dhcp-problemNix, jag har ingen brandvägg körandes.

Så problemet borde vara något annat. eller är de portarna stängda på något annat sätt?
Reply to: