[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: [±¤°í] Èû°Ü¿ü´ø ¿µ¾î! ÀÌÁ¦ ´Ù½Ã ½ÃÀÛÇϽʽÿÀ.David Röhr <david@rohr.nu> wrote:

> Precis det jag tog upp för några veckor/månad sedan. Men tydligen så
> tycker folk inte att det stör alls.

Det har diskuterats på andra debian-listor om att eventuellt filtrera
bort meddelanden med dessa teckenkodningar eftersom det i 100% av fallen
ändå är spam. Jag tycker det är en bättre lösning än att helt stänga
listan för icke-prenumeranter. Ett enkelt sätt att fixa detta lokalt är
givetvis att använda procmail. Följande regler brukar fungera ganska
bra:

:0:
* ^Content-Type: text/plain; charset="Shift_JIS"
spam

:0:
* ^Content-Type: text/plain; charset=iso-2022-jp
spam

:0:
* ^Content-Type: text/plain; charset="ks_c_5601-1987"
spam

Det finns givetvis mycket listigare regler. Man kan till exempel
filtrera bort alla brev från kända "spam-land" som .tw, .cn och .kr. Så
här skulle det kunna se ut för Taiwan:

:0:
* ^X-Mailing-List: <debian-user-swedish@lists.debian.org>
* ^From:.*\.tw
spam
-- 

André Dahlqvist <andre.dahlqvist@telia.com>Reply to: