[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Stoppa spam till listanFöljande är skickat till <listadmin@jtsterlings.com>
Om det fortsätter kanske några fler kan skicka begäran
om att det upphör sändas...

You are sending to a mailinglist, right now 15% are pure *SPAM*.
This are considered as spam, so

*Please remove <debian-user-swedish@lists.debian.org> from your list!*

<original header>
Date: Fri, 18 Jan 2002 01:00:10 -0500
From: listadmin@jtsterlings.com
Subject: J.T. Sterlings Daily Special - January 18, 2002
To: "debian-user-swedish@lists.debian.org"
<debian-user-swedish@lists.debian.org>
List-Unsubscribe:
<mailto:leave-dailyspecial-950805O@LISTSERVER.JTSTERLINGS.COM>
Reply-To: listadmin@jtsterlings.com
Resent-From: debian-user-swedish@lists.debian.org
X-Mailing-List: <debian-user-swedish@lists.debian.org> archive/latest/1281
X-Loop: debian-user-swedish@lists.debian.org
Resent-Sender: debian-user-swedish-request@lists.debian.org
Resent-Date: Fri, 18 Jan 2002 18:33:02 +0100
<snip>Reply to: