[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: [광고] 힘겨웠던 영어! 이제 다시 시작하십시오.¾ÆÀÌ·¯ºêÀ×±Û¸®½¬ <master@ilove-english.co.kr> writes:

> 	<title>µÉ¼ö¹Û¿¡ ¾ø´Â ¿µ¾î - ¾ÆÀÌ·¯ºêÀ×±Û¸®½¬</title>

Nu börjar jag tycka att det börjar komma lite väl mycket spam. Under
den gångna veckan har det kommit sju spam av totalt 50 brev, dvs 15 %.

Dags att göra något åt det eller hoppas man att Det Går Över?

Frågan är bara vad man skall göra, stänga listan för ickeprenumeranter
är kanske inte rätt väg (även om jag är för det).

-- 
(     www.dtek.chalmers.se/~d4jonas/     !   Wei Wu Wei   )
(    Meaning of U2 Lyrics, Roleplaying    ! To Do Without Do )Reply to: