[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

RE: debconf fel vid körning av apt-get> > Någonting har gått snett någonstans.
> > När jag vill uppdatera något program mha apt-get så går det inte?
> > 
> > Se följande:
> > 
> > === SNIP START ===
> > server:/# apt-get install dump
> > Reading Package Lists... Done
> > Building Dependency Tree... Done
> > Sorry, dump is already the newest version.
> > 0 packages upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 134  not
> > upgraded.
> > 1 packages not fully installed or removed.
> > Need to get 0B of archives. After unpacking 0B will be used.
> > debconf: Perl may be unconfigured (Can't modify goto in lvalue
> > subroutine return at /usr/share/perl5/Debconf/Base.pm line 24, near
"}"
>
> Jag sökte på google och hittade följande tråd:
> http://www.linuxarkivet.nu/mlists/debian-devel/0105/msg01999.html
> Problemet verkar vara att du har gammal version av debconf, men ny
> version av perl. Testa att installera ny version av debconf. Om det
inte
> funkar, så sätt dig och läs tråden. =)
>
> David Westlund


Jaaaa! Det fungerade! Tack!
Körde in en ny version av debconf och nu är den stabil igen.
För övrigt så kör jag en installation av stable men dist-upgradad till
unstable
vilket jag personligen inte tycker är bra då min labbmaskin inte gillade
det
men jag har inte läge att installera om den ifrån början.

/EliasReply to: