[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Pip i consolenOn Mon, 14 Jan 2002,
    Mikael Bergman wrote:

> När jag jobbar i console-läge så piper det hemsk mycket.
> Bl a när jag försöker radera en tom rad, gå förbi radslut 
> i vim etc. På det hela taget - mycket irriterande.
> 
> Hur blir jag av med pipet?

För bash.

Stänga av.
echo -e "\33[11;0]"

Sätt på.
echo -e "\33[10;750]\33[11;250]"


/d

-- 
Fan: "Aha ha, fan beats man." Reply to: