[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Pip i consolenOn Mon, Jan 14, 2002 at 08:57:04PM +0100, Mikael Bergman wrote:
> När jag jobbar i console-läge så piper det hemsk mycket.
> Bl a när jag försöker radera en tom rad, gå förbi radslut 
> i vim etc. På det hela taget - mycket irriterande.
> 
> Hur blir jag av med pipet?

I bash kan du ta bort det genom att sätta bell-style till off eller
visible i din inputrc.

$ cat .inputrc
[...]
set bell-style off

I vim kan du stänga av det genom att sätta visualbell,
:set visualbell

I konsolen kan du stänga av beepen fullständigt med setterm,
$ setterm -bfreq 0
Detta fungerar ej i en xterm etc.

-- 
Peter Mathiasson          | GPG Fingerprint:
E-Mail: peter(at)mathiasson(dot)nu | A9A7 F8F6 9821 F415 B066
Web  : http://www.mathiasson.nu  | 77F1 7FF5 C2E6 7BF2 F228

Attachment: pgpNW5zMLsqWH.pgp
Description: PGP signature


Reply to: