[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: debian möte i Stockholm 30:e dec på kvällenHoppas alla har haft en bra jul...

Hur går det med debian träffen, ska det bli en eller ska vi vänta till nästa år?

jag tycker att det vore kul, men det beror lite på hur många som kan förstås, det är tråkigt att
att sitta själv :-(

men vi kan köra en intresse anmälan till listan. 
mitt förslag är en liten resturang som heter "lion's" den ligger mittemot SL center fridhems plan (över drottningholmsvägen) bredvid kina restaurangen "hangchow..." vid 19 - 19:30 tiden. och blir vi 3 eller fler så tycker jag att vi kör. 

det är mitt förslag iaf. :-) 

/joakimOn 19 Dec 2001 09:20:48 +0100
Mikael Hedin <mikael.hedin@irf.se> wrote:

> Jag kommer. Fridhemsplan blir bra. Vilken tid? Efter middagstid,
> vid sju?
> 
> /Micce (Bor i Stockholm)
> 
> -- 
> Mikael Hedin, MSc          +46 (0)980 79176
> Swedish Institute of Space Physics +46 (0)8 344979 (home)
> Box 812, S-981 28 KIRUNA, Sweden  +46 (0)70 5891533 (mobile)
> [gpg key fingerprint = 387F A8DB DC2A 50E3 FE26 30C4 5793 29D3 C01B 2A22]
> 
> 
> -- 
> To UNSUBSCRIBE, email to debian-user-swedish-request@lists.debian.org
> with a subject of "unsubscribe". Trouble? Contact listmaster@lists.debian.org
> Reply to: