[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Hur stabil är woody?Hej,

Jag ska installera debian på en burk som ska leka server åt ett
tiotal klienter (domäninloggning mha samba) samt webbserver. 

Eftersom woody (testing) är påväg att frysas och jag behöver några
ganska färska paket (bla för php och samba) så undrar jag hur
äventyrligt det är att installerar woody på ett system som ska
vara i skarp drift?

Systemet bör generellt fungerar 24/7 men det tål enstaka
tillfällen av längre nertid om en uppdatering skulle misslyckas
eller liknande. Däremot är det inte bra om det försvinner data.

Själv upplever jag unstable som stabilt nog för en klientmaskin
men jag skulle inte drömma om att installera det på en server. Å
andra sidan är potato rejält akterseglad när det gäller nyare
versioner av program. Frågan är om testing är närmare unstable än
stable när det gäller stabiliteten, eller om jag kan förvänta mig
ett stabilt system med testing.

TIA & hilsen 
-- 
Fredrik Jonson
pt97fjo@student.bth.se
-[ 64 confirmed UBE-kills, 12 relays stopped. ]-Reply to: