[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Hur stabil är woody?torsdagen den 29 november 2001 11.09 skrev Fredrik Jonson:
> Hej,
Hej

> Jag ska installera debian på en burk som ska leka server åt ett
> tiotal klienter (domäninloggning mha samba) samt webbserver.

Kommer denna dator att vara en intern dator eller en som man kommer åt via 
internet? Då folk brukar prata om woody nämns oftast att säkerheten inte är 
lika hög, främst för att det tar minst 10 dagar för ett säkerhetspaket ifrån 
sid till woody. Dock låter jag det vara osagt om det finns några säkerhetshål 
i woody, för det vet jag inte... eventuellt wu-ftpd isf. Om du kan skydda 
datorn med en brandvägg eller liknande hade det varit bra.


> Eftersom woody (testing) är påväg att frysas och jag behöver några
> ganska färska paket (bla för php och samba) så undrar jag hur
> äventyrligt det är att installerar woody på ett system som ska
> vara i skarp drift?
>
> Systemet bör generellt fungerar 24/7 men det tål enstaka
> tillfällen av längre nertid om en uppdatering skulle misslyckas
> eller liknande. Däremot är det inte bra om det försvinner data.

Om du håller dig till kernel-2.2 tror jag inte det är några problem. Men att 
data skulle försvinna tror jag inte på, dom flesta buggarna brukar fixa sig 
innan dom kommer till woody. Men följ den gamla vanliga regeln, gör en 
säkerhetskopia före uppdatering ... 


> Själv upplever jag unstable som stabilt nog för en klientmaskin
> men jag skulle inte drömma om att installera det på en server. Å
> andra sidan är potato rejält akterseglad när det gäller nyare
> versioner av program. Frågan är om testing är närmare unstable än
> stable när det gäller stabiliteten, eller om jag kan förvänta mig
> ett stabilt system med testing.

nog närmaste unstable, som visserligen är väldigt stabil. Det är ju ändån 
trots allt dom stabila versionerna utav programmen som ligger där. 

Det går inte att dela på tjänsten tillfälligt annars? .. om nu webbservern 
skulle ligga utåt mot internet och ha det på en separat dator som kör potato 
(då blir det ju bara php som måste uppdateras?) och så kör du samba etc på en 
intern dator som är osynlig utifrån där du kör woody ...

MvH
	MartinReply to: