[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Sid till woodyOn Thu, Nov 29, 2001 at 10:25:44AM +0100, David Westlund wrote:
> Nu har ju woody börjat frysas, men innan var det enklaste sättet att
> nergradera att inte uppdatera sitt sid på ett tag, och ändra till woody
> i sin sources.list. Eftersom paket som var stabila nog hamnade i woody,
> så hade man ett woody-system efter några veckor.

Det är bara base paketen som frysts, och de är frysta även i sid, så att
optional paket, som fortfarande skall in i woody, inte byggs mot nyare
versioner av base paketen (såsom libc)

Mao, borde det gå att helt enkelt byta från sid till woody och vänta ut
alla paket även nu.
 
-- 
Peter Mathiasson         | GPG Fingerprint:
E-Mail: peter@mathiasson.nu   | A9A7 F8F6 9821 F415 B066
Web  : http://www.mathiasson.nu | 77F1 7FF5 C2E6 7BF2 F228

Attachment: pgpHsAgX7xLUM.pgp
Description: PGP signature


Reply to: