[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: X-terminaler och svenska?On Sat, Sep 08, 2001 at 01:45:06PM +0200, Jonerik Sjolander wrote:
> Hallå där!
> 
> Jag har ett problem med att få mina X-terminaler att klara av svenska 
> tecken. I kommandoprompten har jag inte något problem, det är bara under 
> X som problemet uppstår och det gör det ganska problematiskt att använda 
> mutt.

Jag tror du felsöker på fel ställe :) Det finns en .inputrc som har mer
med svenska bokstavar i terminalen är x-fonterna. Testa följande:

ailiara:balp$ åäö		(skriv åäö)
bash: åäö: command not found  (skall ge, bash korrekt konfigurerat)

ailiara:balp$ cat        (starta cat)
åäö				(skriv in åäö)
åäö				(skall ge åäö, terminalen korrekt)

Om jag misstänker rätt kommer åtminstånde cat expirimentet att fungera,
då är dels bash (readline) inte konfiguerat för svenska (se till att
inputrc har något i denna stil.)

ailiara:balp$ cat .inputrc 
set input-meta on
set output-meta on
set convert-meta off

Det hjälper dock intae alls mutt :( Vi måste titta på locale för att
fixa till det:

export LC_CTYPE=sv_SE
export LC_COLLATE=sv_SE
export LC_TIME=sv_SE
export LC_NUMERIC=sv_SE

eller

export LC_ALL=sv_SE

Fast då pratar allt svenska. Se dessutom till att svensk locale är
skapat.

lägg till "sv_SE ISO-8859-1" i /etc/locale.gen och kör locale-gen.


> Vilke fontpaket använder ni?

Det är främst de tre första om är roliga :)

ii xfonts-100dpi 4.0.3-4    100 dpi fonts for X
ii xfonts-75dpi  4.0.3-4    75 dpi fonts for X
ii xfonts-base  4.0.3-4    standard fonts for X
ii xfonts-intl-eu 1.2-2     International fonts for X -- European.
ii xfonts-intl-ja 1.2-2     International fonts for X -- Japanese.
ii xfonts-intl-ja 1.2-2     International fonts for X -- Japanese big.
ii xfonts-kaname 1.1-4     Kaname Cho 12dot KANJI fonts for X
ii xfonts-marumoj 0.2-5     Roundish fonts (marumoji fonts) for X
ii xfonts-naga10 1.1-8     10x10 dot Japanese fonts
ii xfonts-scalabl 4.0.3-4    scalable fonts for X
ii xfonts-shinono 1-2      Japanese various 12,14,16 dot Kanji fonts fo
ii xfonts-thai-vo 20001108-2   Voradesh fonts for X
ii xfonts-turkish 1.0-2     Turkish fonts for X
ii xfonts-x3270-m 3.2.17-1    Font files for the x3270(1) IBM 3270 emulato

-- 
   o_  Anders Arnholm,        HiQ - Consultant
 o/ /\  anders@arnholm.nu       Phone : +46-703-160969
/|_, \\  http://anders.arnholm.nu/   http://www.hiq.se
/
`

Attachment: pgpIiNbjzYSVI.pgp
Description: PGP signature


Reply to: