[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Lilo och 1024 limitOn Sun, Sep 09, 2001 at 01:42:43PM +0200, Helgi Örn wrote:
> Tidigare hade jag alltid /boot partitionerna innanför 1024 men jag trodde 
> faktiskt att den där 1024 limit var historia, och vad är 'lba32' och hur kan 
> man använda sig utav det?

Ett annaht inte helt fel tips är grub, det är en ganska trevlig
bootloader. Den förstår dessutom ext2 filsystemet så man slipper köra
den varje gång systemet förändras lite (för utsatt att /vmlinuz är en
länk till den kärna man vill ha.)


/ Balp
-- 
   o_  Anders Arnholm,        HiQ - Consultant
 o/ /\  anders@arnholm.nu       Phone : +46-703-160969
/|_, \\  http://anders.arnholm.nu/   http://www.hiq.se
/
`

Attachment: pgphgK4EQJIc4.pgp
Description: PGP signature


Reply to: