[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Telia ADSLJag använder också Telias ADSL, och har lagt in en rad i
/etc/network/interfaces som säger att den ska använda dhcp på eth0, och
ett in- respektive utloggningsskript (skrivna med elza).

Jag har ett problem med den här setupen. Förut använde jag pump som
dhcp-klient, men när den slutade fungera efter en uppgradering så bytte
jag till dhcp-client. Nu så bryts kopplingen till nätet 20 minuter efter
att jag startat datorn. Om jag då kör ifdown eth0; ifup eth0 så fungerar
det bra sedan i mycket mer än 20 minuter.

Det är också störande att om jag växlar från Windows till Linux eller från
Linux till Windows så tar det en halvtimme innan det nya operativsystemet
kan komma åt nätet. I Windows kan jag välja "Frigör" i winipcfg innan jag
startar om datorn så kan jag få nättillgång direkt, men jag vet inte hur
jag kan göra motsvarande i Linux.

-- 
                        NiklasReply to: