[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

X-terminaler och svenska?Hallå där!

Jag har ett problem med att få mina X-terminaler att klara av svenska tecken. I kommandoprompten har jag inte något problem, det är bara under X som problemet uppstår och det gör det ganska problematiskt att använda mutt.

Vilket fontpaket använder ni?

Jonne
Reply to: