[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: WAV TILL MP3 KONVERTERING.> Vilket program för konsollläge rekomenderar ni för att konvertera wav-ar
> till mp3-or?
> Finns l3enc och l3dec för linux?

Kan ju föresten passa på att tipsa om det fria ljudformatet ogg (om nu
någon har missat det). Encodern heter oggenc, och ligger i paketet
vorbis-tools. Ljudkvalitén är som mp3.

David Westlund

Attachment: pgpkaVhzzENeI.pgp
Description: PGP signature


Reply to: