[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

GRUBOn Mon, Sep 10, 2001 at 08:37:46AM +0200, Anders Arnholm wrote:
> Ett annaht inte helt fel tips är grub, det är en ganska trevlig
> bootloader. Den förstår dessutom ext2 filsystemet så man slipper köra
> den varje gång systemet förändras lite (för utsatt att /vmlinuz är en
> länk till den kärna man vill ha.)

Eller att man anger kärnans filnamn i GRUB:s konfigurationsfil  :)

-- 
                        NiklasReply to: