[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Svenska språknämnden och datorerOn Sat, Sep 08, 2001 at 11:02:01AM +0200, peter karlsson wrote:
> Jonas Steverud:
> > nu är det tydligen inte ovanligt med presskonferenser med svenska
> > företagare och journalister som hålls på engelska. :-)
> Jo, och språket degenererar i allmänhet. Få vet vad "formgivning" är,

Jag skulle inte använda ordet degenererar för att beskriva förändring.
Vist kommer det nya ändrade ord men inte har "majl" och "post" samma
betydelse i svenskan. I sig fördrar jag att sprida order epost i stället
det är svenskare och lika smidigt som majl. Dock är post som ord i
svenska enbart kopplat till singel varianten och kan därför inte
användas för det nya elektoriska alternativet. Man kan plocke upp
otaliga andra exempel från olika tids ordaraer i svenskan som är lika
mycket nyinpockande av utlänske ord som ersätter ett vanligt svenskt ord
och inte skulle jag säga att svenskan degenererade fram tills nu för
det. Jag är t.ex. helt övertygan att ditt exempel är et låneord, och
vist var det det, det är hämtat från tyskan, via franska och kom in i
svenskan på slutet av 1700-talet. Är i så fall redan vårt språk för
degenererat? Och varför är franska låneord bättre än engelska? (Svenskan
har ju faktiskt varit en stor grund till engelskan, eller i alla fall
skandinaviska efter som det är svårt att skilja på den skandinaviska
språken vi den tiden.)

/ Balp
-- 
   o_  Anders Arnholm,        HiQ - Consultant
 o/ /\  anders@arnholm.nu       Phone : +46-703-160969
/|_, \\  http://anders.arnholm.nu/   http://www.hiq.se
/
`

Attachment: pgpgL9Vei6tg3.pgp
Description: PGP signature


Reply to: